Over Tina Pira

Wie ben ik?

 

Ik ben in 2008 afgestudeerd als klinisch psycholoog met het verlangen mensen op een kwaliteitsvolle manier in hun leven te kunnen begeleiden. Zelf had ik de ervaring dat psychologie mij sterk op weg zette om eigen thema's aan te gaan. Daarbij was ik altijd al geïnteresseerd in hoe familierelaties en ervaringen in het gezin van herkomst mensen kunnen inspireren, maar ook belemmeren. Ik ben altijd al wat op zoek geweest naar dat "meer" in het leven, waar we de ultieme vrijheid kunnen bij voelen. Dat vond ik deels in mijn verwerking van vroegere gebeurtenissen, het kijken naar de toekomst met open armen, onzekerheden en twijfels met overgave op je laten afkomen, maar zeker leren in het hier en nu staan. Geen evidentie, wel een zeer boeiend pad naar meer verbinding met jezelf en anderen.

 

Na klinische psychologie ben ik blijven verder studeren, o.a. ben ik mij gaan verdiepen in de contextuele psychotherapie, een 4-jarige opleiding. Nooit had ik verwacht zoveel in een therapeutische benadering te kunnen vinden en gaan geloven. Doorheen de jaren heb ik gemerkt, zowel vanuit mijn eigen persoonlijke als professionele ervaringen, dat deze therapiewijze op vele mensen een zeer gunstige lange termijn invloed kan hebben en zowel het individu als de nabije omgeving kan inspireren en doen evolueren. Mensen komen elkaar tegemoet, zien eigen verdiensten en kwetsbaarheden en kunnen bijgevolg ook eigen verlangens, verwachtingen en zoveel meer leren uitspreken, dit in een billijk evenwaardige ontmoeting met de ander. We leren op een andere manier in dialoog gaan. Prachtig toch!

 

Na contextuele psychotherapie ben ik mij gaan specialiseren in traumaverwerking a.d.h.v. EMDR en studeer ik in juni 2020 af als psychotraumatoloog aan de VUB en BIP (Belgian Institute for Psychotraumatology).

Contextuele therapie

... is een integratieve psychotherapie die mensen in hun hart en in hun verlangen naar verbinding aanspreekt. Het gaat uit van de dynamische verbondenheid tussen een persoon en zijn omgeving, dit over verschillende generaties heen. De mens is geen mens zonder de ander. Hierbij steunt het contextuele model op het aangeboren rechtvaardigheidsgevoel dat mensen hebben en dat hen motiveert om op een verantwoordelijke manier met elkaar om te gaan. Kenmerkend voor contextuele therapie is dan ook de dimensie van de relationele ethiek, waarbij mensen worden uitgenodigd om op een constructieve manier in relatie te staan. Deze therapievorm richt zich minder op pathologie maar tracht zoveel mogelijk hulpbronnen te mobiliseren om klachten te doen afnemen. Er is daarbij evenveel aandacht voor de individuele als voor de relationele werkelijkheid.

Professionele achtergrond

 • Master Klinische psychologie (Vrije Universiteit Brussel, 5 jaar)
 • Bachelor Pedagogische en Psychologische Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel)
 • Contextueel psychotherapeut (VSPW Balans Gent, 4 jaar)
 • EMDR kandidaat practitioner (Integrativa, fase 1 en fase 2)
 • Psychotraumatoloog (Vrije universiteit Brussel en Belgian Institute for Psychotraumatology, 2 jaar)
 • EFT - relatietherapie: Externship in Emotionally Focused Couples Therapy (erkend door EFT-Belgium en ICEEFT)
 • Jeugdrecht, Strafrecht, Criminologie en Politiebeleid (Vrije Universiteit Brussel, 1 jaar)
 • Orthopedagogiek: Zorgcoördinatie (VSPW Balans Gent, 2 jaar)
 • D(E)GT i.o. (dialectische experiëntiële gedragstherapie, 1 jaar te Karus Gent)
 • TFP bij borderline, basisopleiding (Transference Focused Psychotherapie, 1 jaar)

 

Kortdurend

 • Het opzetten van een faalangsttraining (VonkenVisie)
 • Opleiding suïcidepreventie (Konnekt-it)

Werkervaring

 • Meer dan 12 jaar werkzaam als klinisch psycholoog / psychotherapeut in de ambulante geestelijke gezondheidszorg
 • Bestuurslid psychologenkring Mechelen
 • Zeven jaar ervaring als zorgcoördinator in het onderwijs
 • Ervaring als loopbaanbegeleider
 • Ervaring als onderzoeksmedewerker

 

Geregistreerde lidmaatschappen

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • European Federation of Psychologists Associations (EFPA)
 • European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
 • EMDR Belgium
 • Erkenningsnummer psychologencommissie: 852111121
 • Visumnummer klinisch psycholoog: 293348
 • RIZIV: 70127535000

Interessegebied

Ik heb altijd al veel interesse gehad in wetenschappelijk onderzoek, af en toe keek ik weleens naar vacatures betreffende onderzoek en doctoraatsstudies. Ik heb er nooit veel mee gedaan, maar voel vanuit mijn analytische geest een klein verlangen er ooit nog iets mee te doen.

Mijn interesse gaat daarbij sterk uit naar onderzoek en het opzetten van een degelijk onderbouwd programma 'Animal Assisted Interventions', dit omwille van mijn grote liefde voor dieren. Hiervoor stuur ik jullie alvast met plezier door naar http://www.therapiemetdieren.be/

 

 • 2008 - Thesisonderzoek

Onderzoek naar het inzetten van dieren in de hulpverlening (Provincie Antwerpen).

 • Uitbreiding thesisonderzoek

Comparison between the American model of animal-assisted care.

 • wetenschappelijke publicatie

‘Models and the implementation of animal-assisted intervention programs in health care services in Antwerp (Belgium).’

 • 2019 - literatuurstudie opleiding psychotraumatologie

Uitkomsten van therapie met assistentie van dieren met behulp van een therapiehond in de behandeling van PTSS.