Iedereen met een hulpvraag kan een afspraak maken voor een eerste verkennend gesprek. In dit gesprek bekijken we al uw vragen en verwachtingen.

 

Tijdens onze kennismaking bekijken we samen of de therapie kan opgestart worden.

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je psycholoog/ therapeut en dat het voor allen goed aanvoelt om samen verder te gaan. De therapeutische relatie is namelijk een belangrijk instrument binnen de therapie en kan mede het succes van de therapie bepalen. We komen er verschillende zaken samen in tegen die we in een dynamische wisselwerking met elkaar aangaan.

 

Indien een doorverwijzing meer passend is, zal ik samen met jou nagaan wat je precies zoekt en wie of welke discipline je eventueel zal kunnen verder helpen. Waar nodig verwijs ik door naar een collega. Ik vind het alvast ontzettend belangrijk dat je verder geholpen wordt.

 

Wanneer we samen starten, wordt het verdere verloop van de therapie steeds in overleg bepaald. Alles vanuit je eigen wensen, noden, tempo, mogelijkheden en grenzen.

 

Meteen zal je ervaren of de gesprekken een meerwaarde kunnen betekenen in jouw leven. We gaan waar nodig in op de moeilijkheden waarmee je te maken krijgt, vanwaar deze komen en waar de sterktes liggen binnen de uitdagingen die je ziet. We zoeken naar keuzemogelijkheden en gaan na waar alle kansen liggen om zoveel mogelijk rondom jou zo betrouwbaar, duidelijk en helder mogelijk te maken. Zowel vanuit passende (zelf)zorg als passende verantwoordelijkheid. Hoe het leven je kan en mag raken, maar ook hoe men waar nodig terug grip kan krijgen op wat men tegenkomt. Mogelijk kom je aspecten tegen die je danig belemmeren, waardoor verwerking nodig blijkt.